Forever™ Essential Oils Peppermint

Anbefalet pris 172 kr

Art. nr 508

Volumen 15 ml

Opfriskende og energisk duft

En æterisk pebermynteolie, der har en frisk og kølig pebermynteduft med en behagelig sødme i bunden.

 

Til hvem?

Dufte påvirker os alle, og ved at vælge duft efter smag og behag kan du selv bestemme, hvordan. Pebermynte virker opfriskende, stimulerende og afkølende – en duft, der er populær hos de fleste og er særlig velegnet, når du ønsker at føle dig på toppen.

Æterisk olie

Mange planter producerer duftende essenser, der kan udtrækkes fra forskellige dele af buske og træer. Disse essenser har en naturlig funktion, eksempelvis at tiltrække vigtige insekter til bestøvning. Æteriske olier er netop disse essenser i stærkt koncentreret form med stærk aroma.

Frisk pebermynte i topklasse

Forever Essential Oils Peppermint udtrækkes fra planter, der er dyrket og høstet på gårde, som ligger ved foden af Himalaya-bjergene i Indien, hvor klimaet og jorden giver en kraftfuld pebermynte af højeste kvalitet. Brugen af pebermynte går helt tilbage til de antikke romerske og græske kulturer, hvor pebermynte blev brugt til dekoration og som aroma.

Opfriskende og afkølende

Pebermynte virker opfriskende, stimulerende og afkølende – den perfekte duft til arbejdsværelset.

Hvad er aromaterapi?

Aromaterapi er læren med ældgamle traditioner, hvor æteriske olier bruges til at øge vores velvære. Æteriske olier kan med fordel anvendes som luftfriskere.

 

Ingredienser

Mentha Piperita (pebermynte) Oil (EC: 282-015-4)

Vær opmærksom på, at indholdet kan ændres, og at det altid er informationen på emballagen, som gælder.

Instruktioner

Hæld et par dråber i et duftkrus for at sprede en opfriskende duft i hjemmet.

ADVARSEL: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indholdet bortskaffes med husholdningsaffaldet.