Arbejde etisk

Vi har guider og politikker, der bestemmer, hvordan man rekrutterer, hvordan man præsenterer og sælger produkter samt hvordan man markedsfører Forever og sin virksomhed.

Forever og forretningsetik

I en seriøs virksomhed skal det være nemt at gøre det rigtige. Forever har klare regler for, hvad en forhandler må og ikke må. Vi har guider og politikker, der bestemmer, hvordan man rekrutterer, hvordan man præsenterer og sælger produkter samt hvordan man markedsfører Forever og sin virksomhed. Det giver tryghed både for vores ca. 25.000 forhandlere i Skandinavien og for vores kunder.


Hvilke regler gælder?
Forever følger altid gældende love og regler på de markeder, hvor vi er repræsenteret, og vi opfordrer vores selvstændige forhandlere til at gøre det samme.

Her er reglerne for markedsføring af vores produkter:
Markedsføringen må aldrig være vildledende
Uafhængig forskning danner baggrund for alt, hvad vi siger om produkterne
Alle vores sundhedsanprisninger og ernæringsargumenter er verificeret af EFSA*

Forevers forretningsmodel hedder Network Marketing. Nogle forveksler det med pyramidespil. I vores FAQ forklarer vi begreberne.

* Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

 

Compliance

Vi arbejder kontinuerligt på at sikre, at reglerne overholdes. Langt de fleste ønsker at arbejde etisk og overholde love og regler. Oftest skyldes overtrædelser, at man har misforstået eller ikke er bekendt med den pågældende regel. Derfor har vi Compliance-systemet, hvis hovedopgave er at informere, støtte og uddanne vores forhandlere. Vi kan også sætte ind med sanktioner, hvis en forhandler efter en advarsel ikke standser sin ulovlige adfærd. Systemet er effektivt og minimerer antallet af overtrædelser i Skandinavien.

Compliance-systemets hovedopgave er at informere, støtte og uddanne vores forhandlere.