Forever og omverdenen

Forevers miljøarbejde

Faktisk er det ganske enkelt: Aloe vera, som vi henter fra naturen, er vores hovedingrediens, og derfor værner vi om naturen. Vores Aloe vera dyrkes omhyggeligt med vekselbrug for ikke at udpine jorden. Plantecyklussen omfatter en vækstsæson med braklægning af markerne, hvor der sås mellemafgrøder, der efterfølgende pløjes ned i jorden før genplantning af Aloe vera. Vi har lige siden starten evalueret metoderne og udarbejdet en plan for kontinuerlig forbedring. I 2006 præsenterede Forever en formel plan for økologisk bæredygtighed og blev ISO 14001-certificeret af en international standardiseringsorganisation, der bedømmer virksomheders miljøpåvirkning – en standard, vi har bevaret lige siden.

 

Hvad angår drivhusgasser, har Forevers nettokuldioxidaftryk en positiv indvirkning på miljøet. 20 fuldvoksne Aloe vera-planter omdanner CO2 til ilt lige så effektivt som et træ. Med mere end 40 millioner Aloe vera-planter binder vores plantager op til to millioner tons kuldioxid hvert år.

Siden vi begyndte at kortlægge vores udvikling, har vi mindsket vores affaldsmængde med 50 % og øget vores genbrug fra 26 % til 61 %. Vi er stolte over denne udvikling og fortsætter med at udvikle os og udfordre os selv til at gøre endnu mere.

Eksempelvis er Forevers plastposer biologisk nedbrydelige. Producentens smarte produktionsproces gør poserne miljøvenlige, så de nedbrydes til vand, hvis de smides i naturen. Granulatet forsvinder helt allerede efter 12 måneder, hvis de ligger udendørs med adgang til både sol og vand.

Som led i fejringen af vores 40-års jubilæum i 2018 skiftede vi til en mere miljøvenlig Tetra Pak-emballage til vores flagskibsprodukter – Aloe vera-drikkene. Et nedbrydeligt alternativ til plast og et skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig verden.

 

Forever Living og velgørenhed

Forever har samarbejdet med en lang række velgørenhedsorganisationer og -initiativer som Project Playground og Packing For Phineas. Siden 2015 har vi aktivt støttet Rise Against Hunger ved at hjælpe med at pakke måltider til nødlidende ved forskellige arrangementer. Målet er at udrydde sult i verden.

Vi står også bag Forever Giving – en global velgørenhedsorganisation, der fokuserer på at gøre en forskel for udsatte børn. Det sker ved at bidrage med hjælpemidler og uddannelse for at modvirke fattigdom, sult og mangel på lægehjælp. Det kan både være akut hjælp til katastrofeområder eller mere langsigtede tiltag. Forever Giving indsamler penge via egne indsamlingsprojekter, der bygger på forhandlernes engagement.

RØDE KORS
I år går alle bidrag til Forever Giving i Skandinavien ubeskåret til Røde Kors. Overalt i verden kæmper Røde Kors for at forhindre spredningen af Coronavirus og for at hjælpe de smittede. Her i Skandinavien går arbejdet eksempelvis ud på at støtte med produkter til sundhedsvæsenet, give råd og sprede fakta om smitten, tilbyde telefonrådgivning, formidle frivillige, der kan hjælpe mennesker i risikogrupperne og meget mere.
Du kan også hjælpe Røde Kors ved at give månedlig støtte.
 

LÆS MERE:

   

 

 


MILJØET I FOKUS
Vi er overbeviste om, at et bevidst miljøarbejde er et vigtigt skridt på vejen til succes.