Forever og omverdenen

Forevers miljøarbejde

Faktisk er det ganske enkelt: Aloe vera, som vi henter fra naturen, er vores hovedingrediens, og derfor værner vi om naturen. Vores Aloe vera dyrkes omhyggeligt med vekselbrug for ikke at udpine jorden. Plantecyklussen omfatter en vækstsæson med braklægning af markerne, hvor der sås mellemafgrøder, der efterfølgende pløjes ned i jorden før genplantning af Aloe vera. Vi har lige siden starten evalueret metoderne og udarbejdet en plan for kontinuerlig forbedring. I 2006 blev Forever ISO 14001-certificeret af den internationale standardiserings-organisation, der bedømmer virksomheders miljøpåvirkning – en standard, vi har bevaret lige siden.

 

Hvad angår drivhusgasser, har Forevers nettokuldioxidaftryk en positiv indvirkning på miljøet. 20 fuldvoksne Aloe vera-planter omdanner CO2 til ilt lige så effektivt som et træ. Med mere end 40 millioner Aloe vera-planter binder vores jordområder op til to millioner tons kuldioxid hvert år.

Siden vi begyndte at kortlægge vores udvikling, har vi mindsket vores affaldsmængde med 50 % og øget vores genbrug fra 26 % til 61 %. Vi er stolte over denne udvikling og fortsætter med at udvikle os og udfordre os selv til at gøre endnu mere.

Eksempelvis er Forevers plastposer biologisk nedbrydelige. Producentens smarte produktionsproces gør poserne miljøvenlige, så de nedbrydes til vand, hvis de smides i naturen. Granulatet forsvinder helt allerede efter 12 måneder, hvis de ligger udendørs med adgang til både sol og vand.

Som led i fejringen af vores 40-års jubilæum i 2018 skiftede vi til en mere miljøvenlig Tetra Pak-emballage til vores flagskibsprodukter – Aloe vera-drikkene. Et nedbrydeligt alternativ til plast og et skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig verden.

 

Forever Living og velgørenhed

Velgørenhed er vigtig for os hos Forever. Derfor har vi også vores egen globale velgørenhedsorganisation, Rex Maughan Forever Giving Foundation. Her fokuserer vi på at gøre en forskel for udsatte kvinder og børn. Det kan både være akut hjælp til katastrofeområder eller mere langsigtede tiltag.

Rex Maughan Forever Giving Foundation
Forever står bag Rex Maughan Forever Giving Foundation – en global velgørenhedsorganisation, der fokuserer på at gøre en forskel for udsatte kvinder og børn. Det sker ved at bidrage med hjælpemidler og uddannelse for at modvirke fattigdom, sult og mangel på lægehjælp. Det kan både være akut hjælp til katastrofeområder eller mere langsigtede tiltag. Rex Maughan Forever Giving Foundation indsamler penge via egne indsamlingsprojekter, der bygger på forhandlernes engagement.

Sammen for Ukraine
En humanitær katastrofe har ramt Ukraine, og vi ønsker naturligvis at bidrage og støtte alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores Forever-venner og -kolleger i Ukraine og det ukrainske folk. Forever har via vores forhandlere og Rex Maughan Forever Giving Foundation doneret 100.000 svenske kroner til Røde Kors og yderligere 100.000 svenske kroner til UNICEF for at støtte deres arbejde i Ukraine. På Forevers kontorer rundt omkring i Europa arbejdes der på højtryk med at indsamle og distribuere nødpakker til ukrainere i flygtningelejre.

Dit bidrag gør en forskel
Gå ind, og støt allerede i dag.
Giv et bidrag til Rex Maughan Forever Giving Foundation >
Giv månedlig støtte til Røde Kors >
Giv et bidrag til UNICEF >

LÆS MERE: